Projekt

„Homoresponsabilis in the globalized World” to projekt Leonardo da Vinci (Transfer  Innowacji 2011-1-PL1-LEO05-19895).
W ramach projektu zajmujemy się takimi kwestiami jak społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR), edukacja globalna, relacje handlowe pomiędzy krajami południa i północy naszego Globu, odpowiedzialność menedżerów oraz etyczne aspekty procesu podejmowania decyzji biznesowych. Projekt Homoresponsabilis dokona transferu gry symulacyjnej opracowanej przez naszego kluczowego partnera z Belgii: Groupe One. Transfer będzie polegał na twórczej adaptacji i dostosowaniu gry do lokalnych warunków krajów partnerskich oraz natury ich relacji z krajami globalnego Południa. W transferze oprócz Groupe One wezmą  udział organizacje z jeszcze trzech krajów: Polski, Bułgarii i Austrii. Z tych krajów pochodzą pozostali partnerzy projektu w odpowiedniej kolejności: Uniwersytet Łódzki (koordynator projektu), TIME-Ekoprojects Foundation oraz BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (patrz zakładka: Partnerzy).

Wersje strony prowadzone w językach krajów partnerskich:

Edukacja przyszłych liderów i przedsiębiorców wymaga uwzględnienia kwestii związanych z współczesnymi wyzwaniami i trendami (patrz zakładka: Tło). Ważne jest też, aby poświęcić szczególną uwagę edukacji zawodowej uczniów. To z niej bowiem, jak pokazują statystyki, „wywodzi się” obecnie większość właścicieli i menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).
Znaczenie projektu leży również w transferowanej grze symulacyjnej. W istotny sposób uatrakcyjnia ona proces edukacji i poszerza repertuar środków dostępnych dla nauczyciela. Co ciekawe nie jest to gra komputerowa przykuwająca gracza-ucznia do ekranu komputera. Wymaga bezpośredniego uczestnictwa i interakcji z innymi uczestnikami gry. Można dzięki temu doświadczyć sytuacji zdarzających się w realnym życiu (patrz zakładka: Gra).