ИГРАТА „ ХОМО РЕСПОНСАБИЛИС“ ТЪРГНА ИЗ СТРАНАТА

Активна педагогика за бъдещите отговорни предприемачи на България. Така може да се определи последната инициатива на Фондация ТАЙМ и партньори от Белгия, Полша и Австрия. През 2013 година екипът на Фондация ТАЙМ усилено адаптира и тества интерактивната игра „Хомо Респонсабилис“.… >

Първите тестове на играта Homo Responsabilis вече са факт

През последните два месеца, екипа на Фондация ТАЙМ усилено работи по адаптацията на играта Homo Responsabilis. Проведоха се три тестови сесии с приятели и ученици: 16.3.2013 в София 23.3.2013 във Варна 2.4.2013 в с.Очиндол Предстоят още няколко теста, преди да… >

Проучване – отправна точка

В рамките на проекта бе планирано проучване за взаимоотношенията на България с развиващите се страни – какви стоки се внасят, изнасят, има ли продукти с етикета “Справедлива търговия”, както и за това какви структури за професионално образование се занимават с… >

1-2 Март 2012 Първа среща в Лодз

Първата среща се проведе в Лодз, Полша. Бе обсъден работния план и други наложителни въпроси относно изпълнението на проекта. Това беше отлична възможност за обмяна на информация между партньорите.