За нас

Екипа по проекта се състои от по двама представители от всяка партньорска институция:

Януш Райкел (UniLodz)
Агата Рудничка (UniLodz)
Каролин Бини (G1)
Лоран Станер (G1)
Камен Чипев (TIME)
Стоян Фълджийски (TIME)
Карин Кроника (BEST)
Хелмут Кроника (BEST)

Екипът е подкрепен от други членове на партньорски институции. По време на първата среща на екипа по проекта в Полша, Каролина Томчик (UniLodz) и Александра Пиетржак (UniLodz) също взеха участие.