Предистория

В последно време на глобално ниво се наблюдава една нарастваща тенденция за насърчаване социалната отговорност и етичното поведение на организациите. Това е тясно свързано с увеличаващият се натиск за по-справедливи търговски отношения между компании от Севера и Юга. Съществуват множество инициативи в тази насока, но те са насочени предимно към компаниите (основно големи корпорации) като в същото време значително по-малко инициативи са насочени към малкия бизнес.

В рамките на проекта, целим да събудим интерес у бъдещите бизнес ръководители за това какво е устойчиво развитие, справедлива търговия и корпоративна социална отговорност (КСО).  Това ще стане чрез адаптирация на играта “Homoresponsabilis North South”, която е разработена от белгийския ни пратньор Groupe One. Инструмента използва „активна педагогика” (бизнес симулация), конкретните теми и примери са плод на задълбочени проучвания и са с доказано качество след тригодишно прилагане в Белгия.

Основните дейности  очаквани резултати са:

  • Насърчаване на образованието за развитие в новите страни в ЕС;
  • Ангажиране на по-голяма обществена подкрепа за остановяване на по-справедливи отношения между развитите и развиващите се страни;
  • Ангазиране на младите хора, учители и други НПО работещи в сферата на образованието за развитие
  • В дългосрочен план, компаниите ще са тези ,които имат полза от осъществяването на тези дейности,и разбире се, в крайна сметка хората от Юга може би ще видят подобрение и развитие в условията им на работа.