Играта

Играта Homoresponsabilis North South е създадена от Groupe One in 2007 чрез  DGDC финансиране. Курсовете са много популярни и оценките направени в края на всяка година дават много позитивни резултати (удовлетвореност от 80%) . През 2007 (Годината на създаване на инструмента) 75 човека са посетили модулите за обучение, включително и 50 студенти. През 2008 и началото на 2009, Groupe One приема близо 400 души, а през 2010 броя на студентите е над 500. Това развитие вдъхновява целия екип да  представи играта в нови страни от ЕС (България и Полша, Австрия).

Сценарий на играта:

Играта се основава на взаимоотнощението между различни отбори, играещи ролята на компании  действащи на международния пазар на тропически дървен материал. Продукта е маса от тиково дърво. Участниците в играта се разделят на групи – доставчици на дървесина от развиаващи се страни, производители на дървени маси ( в развиващите се страни), търговци на дребно и едро разположени в ЕС и развиващите се страни. Тези компании трябва да добият суровият материал (дърво и вторични продукти), да произведата маси, да скючат търговски споразумения с клиентите, да продадат масите (или да ги закупят) , целейки печалба (да покрият фиксираните такси и да си върнат заемите към банките). Те са обекти на различни ограничения (пазар, законодателсвто, екологични стандарти и норми, обществен натиск и други) и са изправени пред различни икономически, социални и еоклогични  (конкуренция, замърсяване, изисквания на работниците и други) , което прининуждава отборите да вземата решения и да правят обмислени действия , които са повече или по-малко устойчиви и са в съответсвие с принципите за социална и екологична отговорност. Освен това участниците се “срещат” по време на играта, налага се да взаимодействат с други  ”зайнтересовани страни”, включително НПО, журналисти , занаятчии, местно население, клиенти заглижени  за издражливостта на дървото, одитори, сертифициращи органи и други. Още повече, компаниите са изправени пред избора дали да сертифицират продуктите си по определени етични стандарти или не (напр. справедлива търговия, устойчиво добита дървесина, и др.), като трябва да се съобрази с необходимите стъпки за да се осигури ‘верига на доставките ’ по сертификационния процес. Редът се определя от фисилитатора на играта, който ръководи отборите през  “графика на дейностите”, който е раделен на шест фази: планиране, преговори, плащания, покупка на суровини, производство и продажби. През крайната фаза се  отборите изплащат заемите си към банките и правят финален доклад на дейностите си (нетна полза, качество и брой на продадените единици, екологични и социални дейности).

 ТУК можете да гледате едно кратко видео от провеждането на играта в ПГИМ “Йордан Захариев” в град Кюстендил.