Проект

„Homoresponsabilis в глобализирания Свят ” е проект, съ-финансиран по програма Leonardo da Vinci “Transfer of innovation” (2011-1-PL1-LEO05-19895).
Проекта набляга на въпроси свързани със справедлива търговия, корпоративната социална отговорност, образование за развитие, търговски връзки север-юг, отговорността на мениджърите и етичните аспекти в процеса на взимане на решения. Чрез проекта “Homo Responsabilis” възнамеряваме да адаптираме една  симулационна игра, разработена от един от основните партньопи по проекта – Groupe One (Белгия). Адаптирането ще бъде приложено за Полша,България и Австрия (съответните партньори са : University of Łódź (координатор), Фондация ТАЙМ-Екопроекти и BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH) ( виж:Партньори).

Езикови версии на сайта:

Във време, когато новите членове на Европа започват да процес на интензивно развитие, е важно обучаването на значителна част от техите бъдещи лидери как да развиват идеи и политики, вземайки предвид настоящите нужди, предизвикателства и тенденции (виж:Background). Също така е важно да се позволи на днещните ученици от професионалните училища да придобият нов подход към развитието и глобализацията, да анализират учебната си програма, така че да се насочат към вземането справедливи, ефективни, отговорни към хората и тяхната среда решения.  Проекта е насочен към ученици  с но-ниско от висше образование,защото те ще бъдат важна група от бъдещи собственици и ръководители на малки и средни предприятия (както показва статистика).
Важно за проекта е и инструмента за адаптиране. Много от важните теми на днешния свят се преподават по не особено атрактивен начин (лекции и презентации). Симулационната игра  може да обогати  образованието и да подобри преподавателския репертоар на преподавателите.  От съществено значение е и ,че играята не е It is important also that this game is not ‘IT базирана’, защото е наблегнато на директния контак между партньорите като преживяват реални  връзки.   (see section: Играта).